Bellanca Super Decathlon

Motor: Lycomig 360, 180 Hk

Propeller: Constant speed (variable pitch)

G-belastning: +6/-5 G

Basering: Skå/Edeby (ESSE), Stockholm

Mudry CAP 10C

Mudry CAP 10 är ett enmotorigt lågvingat allmänflygplan godkänt för avancerad flygning, Började byggas 1970 och var i produktion fram till 2007. Motorn är på 180 Hk och flygplanet är godkänt för +6 / -4,5 G.

CAP 10 är ett av de mest framgångsrika aerobatic träningsflygplanen i världen. Omkring 300 exemplar byggdes och ca 200 flygplan flyger fortfarande.

Planet är 7,2 meter långt, 2,5 meter högt och har en spännvidd på 8,0 meter.

Basering: Sundbro (ESKC), Uppsala

Pilatus B4

Segelflygplan

G-belastning: +5/-3

Basering: Långtora (ESVL), Enköping