Våra flygplan

Genom ett samarbete med Nordic Aerobatic Center.

Robin 2160

Robin R2160 Alpha Sport är ett enmotorigt lågvingat allmänflygplan godkänt för avancerad flygning. Flygplanstypen är en utveckling av Robin HR200 som tillverkades i Frankrike. Sedan 2004 har tillverkningen flyttats till Hamilton, Nya Zeeland där de nya modellerna tillverkas under serien R2000. Den här prototypen flög första gången under 1976. Robin R2160 är en tvåsitsig och sätena är placerade sida vid sida vilket tillsammans med de snälla flygegenskaperna gör flygplanstypen ideell för grundläggande utbildning i avancerad flygning. Motorn är på 160 Hk och flygplanet är godkänt för +6 / -3 G.

Planet är 7,1 meter långt, 2,2 meter högt och har en spännvidd på 8,3 meter.

Mudry CAP 10C

Mudry CAP 10 är ett enmotorigt lågvingat allmänflygplan godkänt för avancerad flygning, Började byggas 1970 och var i produktion fram till 2007. Motorn är på 180 Hk och flygplanet är godkänt för +6,5 / -4,5 G.

CAP 10 är ett av de mest framgångsrika aerobatic träningsflygplanen i världen. Omkring 300 exemplar byggdes och ca 200 flygplan flyger fortfarande.

Planet är 7,2 meter långt, 2,5 meter högt och har en spännvidd på 8,0 meter.