UPAC är en ideell förening. Vi är anslutna till svenska konstflygförbundet, SKFF. SKFF är ett grenförbund till Svenska Flygsportförbundet, FSF. FSF i sin tur är ett grenförbund anslutet till Riksidrottsförbundet, RF. Som en ideell förening ansluten till RF redovisas medlemmarna i medlemsregistret på idrottOnline, IO. UPAC har valt IO som plats för hantering av sitt medlemsregister. Det är därför som en medlemsansökan går till IO.

Ansök om medlemskap via Idrott Online här