Generellt flygförbud

Under tiden 15:e juni – 15:e augusti är all start eller landning med motordrivna
flygplan förbjuden söndagar i udda veckor. Detsamma gäller på
midsommarafton, midsommardagen och söndagen i midsommarhelgen.

Touch and go vid skolflygning

  • måndag – torsdag 08:00 – 18:00
  • fredag 08:00 – 17:00
  • lördag, söndag, helgdag, helgdagsafton (men se nedan) 09:00 – 15:00

Dock helt förbjuden långfredagen, påskdagen, Kristi himmelsfärdsdag,
pingstdagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.

Starter i samband med övrig flygning

  • måndag – torsdag 08:00 – 20:00
  • fredag 08:00 – 17:00
  • lördag, söndag, helgdag, helgdagsafton (men se nedan) 09:00 – 17:00

Dock är segelflygbogsering förbjuden långfredagen, påskdagen, Kristi himmelsfärdsdag, pingstdagen, alla helgons dag, juldagen och annandag jul.

Utanför dessa tider får man göra ytterligare två starter per kalenderdygn.
Starter reserveras i motorflygklubbens myWebLog genom en bokning av
”Startbegränsning” vid den tidpunkt när starten skall göras.
Det är upp till den som bokar att kontrollera att inte två startbegränsningar
redan är bokade samma kalenderdag!
Landning är tillåten hela dygnet utan vidare utom vid generellt flygförbud
enligt ovan.