Vill du utveckla ditt flygande och bli en säkrare pilot? Då är en utbildning i avancerad flygning den perfekta vägen att gå!
Uppsala Aerobatic Club erbjuder en komplett grundutbildning via vår egen flygskola.

Utbildningen bestående av både teori och praktik tar ca 3-5 dagar ett genomföra. Flygningen sker på antingen CAP 10 eller Bellanca Super Decathlon. Kostanden för utbildningen är 27 500 kr som innefattar elevmedlemskap, teori, flygning och lärararvode.

För information och anmälan kontakta flygskolan på skolning@uppsalaaerobatic.se

Teori

Teoriutbildningen utförs som distansutbildning på internet. Det går utmärkt att redan nu i vinter påbörja teoristudierna för att vara klar till våren när flygningen tar vid.

Kursen innehåller grundläggande teori om avancerad flygning, genomgång av kursens samtliga manövrer samt teknisk kurs på CAP 10 eller Bellanca Super Decathlon. Den tar ca två till tre kvällar att genomföra.

Flygning

Du kan välja att göra den praktiska flygningen antingen i Uppsala, Sundbro flygfält (ESKC), eller i Stockholm, Skå/Edeby flygfält (ESSE). Utbildningen innehåller sju flyglektioner om minst fem flygtimmar. Det krävs ingen uppflygning utan det är upp till instruktören att bedöma när kursen genomgåtts med godkänt resultat. Fem flygtimmar är relativt lite och tempot är högt. Det är därför viktigt att komma väl påläst och i god flygtrim för att undvika extra träning. Skulle extra flyglektioner behövas debiteras de per flygtimme.

Priser

  • Elevmedlemsskap: 600kr
  • Anmälning/teoriavgift: 6000kr
  • Flygning: 16 000kr
  • Lärararvode : 4900kr

Summa: 27 500kr

Extra flyglektion: 3200kr/h + lärararvode (700kr/pass)

Intresseanmälan