Från Uppsala: Följ väg 272 mot Gysinge/Sandviken. Efter ca 8 km, sväng höger vid skylt ”SUNDBRO” och ”flygfält”. Efter drygt 1 km ser du Sundbro flygfält på höger sida. Parkering finns såväl före som efter hangarerna och klubbstugorna.

Alternativ väg: Följ gamla E4:an från Uppsala mot Björklinge. Sväng vänster vid Svista c:a 5 km norr om Uppsala, skylt ”Flygplats”. Följ vägen c:a 3 km rakt fram genom en cirkulationsplats, skylt ”Flygplats”. Fortsätt genom Forkarby samhälle och sväng vänster vid vägskylt efter ytterligare c:a 2 km, skylt ”12 Uppsala” . Sundbro flygfält ligger på vänster sida efter några hundra meter. Parkering finns såväl före som efter hangarerna och klubbstugorna.